Viser alle 11 resultater

HMS / SHA Tavler

Forskjellen på HMS / SHA Tavler
HMS / SHA Tavler finnes i mange varianter. På bygge- og anleggsplasser må virksomhetene utfylle sitt eget HMS-arbeid med relevante deler fra byggherrens sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). SHA-planen er unik for hvert enkelt bygge- og anleggprosjekt og skal omfatte alle virksomhetene som utfører arbeid på prosjektet.

HMS-begrepet
Begrepet HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng.

HMS-begrepet er forankret i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Arbeidsgiveren er pålagt å arbeide systematisk med HMS for å forebygge helseskade på arbeidstakere. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke i det systematiske HMS-arbeidet.

HMS omfatter også vern av ytre miljø og andre sikkerhetsaspekter enn arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 

Fra 2,650 kr Ink. mva
Fra 3,985 kr Ink. mva
Fra 4,985 kr Ink. mva
Fra 3,190 kr Ink. mva
Fra 2,399 kr Ink. mva
Fra 3,190 kr Ink. mva
Fra 2,399 kr Ink. mva

HMS / SHA Tavler

SHA Tavle m/ 11 papirklyper

Fra 3,875 kr Ink. mva
Fra 5,875 kr Ink. mva